บัตรเครดิตผ่านง่าย อนุมัติเร็ว

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ วันนี้ โปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ รับเงินคืน ให้วงเงินสูง ทำบัตรเครดิตง่ายๆไม่ต้องไปธนาคาร อนุมัติเร็ว สมัครเลย

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเครดิตบูโร (Credit Bureau) ก่อนการสมัครบัตรเครดิต

เครดิตบูโร (Credit Bureau)
★ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเครดิตบูโร (Credit Bureau) ก่อนการสมัครบัตรเครดิต
เครดิตบูโร (Credit Bureau) หมายถึง อะไร ?
เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับเครดิตบูโร ก่อนการสมัครบัตรเครดิต

เครดิตบูโร (Credit Bureau)

เครดิตบูโร (Credit Bureau) หมายถึงองค์กรกลางที่มีการตั้งขึ้นมา เพื่อรวบรวมเอาข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน สินเชื่อ และบัตรเครดิตของประชาชนทั่วไปเอาไว้ สำหรับการอ้างอิงในด้านการเงิน และการพิจารณาสินเชื่อหรือบัตรเครดิต ซึ่งเมื่อมีการสมัครสินเชื่อและบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินและธนาคารต่างๆ นั้น จะมีการนำเอาประวัติในเครดิตบูโรไปพิจารณาอนุมัตินั่นเอง ซึ่งสิ่งที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเครดิตบูโร ก่อนการเลือกสมัครบัตรเครดิต และสินเชื่อมีดังต่อไปนี้

เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับเครดิตบูโร ก่อนการสมัครบัตรเครดิต

  1. ในประเทศไทย องค์กรเครดิตบูโร คือ “บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด”
  2. ข้อมูลที่ถูกเก็บรักษาเอาไว้ในเครดิตบูโร มักจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ส่วนแรกจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวของบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ สถานภาพ เป็นต้น ในขณะที่ข้อมูลส่วนที่สองนั้นจะเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการเงิน เช่น การขอสินเชื่อ การขอใช้บัตรเครดิต การชำระหนี้ เป็นต้น ซึ่งประวัติส่วนนี้จะมีผลต่อการดำเนินกิจกรรมด้านการเงินอื่นๆ ในอนาคตของคุณ
  3. ข้อมูลในเครดิตบูโรมักจะได้มาจากสถาบันการเงิน หรือธนาคารต่างๆ ที่คุณได้ไปกู้เงินของเขามานั่นเอง ซึ่งพฤติกรรมด้านการเงินของคุณจะถูกเก็บเอาไว้ในธนาคารอยู่แล้ว และธนาคารก็จะส่งไปยังเครดิตบูโรอีกต่อหนึ่ง สำหรับการอ้างอิงเพื่อพิจารณาให้สินเชื่อ หรือบัตรเครดิตในอนาคต ดังนั้นข้อมูลส่วนนี้จะเป็นข้อมูลที่เรียกได้ว่ามีผลต่ออนาคตของคุณมากเลยทีเดียว
  4. ผู้ที่สามารถดูข้อมูลในเครดิตบูโรได้ มี 2 ประเภท คือ เจ้าของข้อมูลเอง และ สถาบันการเงินหรือธนาคาร โดยเจ้าของข้อมูลสามารถดูข้อมูลด้านการเงินของตนในเครดิตบูโร เพื่อประโยชน์ของคุณเองในด้านการขอสินเชื่อ และการทำบัตรเครดิตกับทางธนาคาร/สถาบันทางการเงิน ส่วนสถาบันทางการเงินก็จะดูข้อมูลส่วนนี้ เพื่อทำการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ หรือบัตรเครดิต นอกจากนี้ไม่สามารถที่จะดูข้อมูลดังกล่าวได้
  5. คุณสามารถขอดูข้อมูลในเครดิตบูโรของตนเองได้ ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร (ค้นหาดูได้ในอินเตอร์เน็ต) ซึ่งการตรวจสอบ จะต้องใช้เอกสารส่วนตัวต่างๆ ให้เตรียมไปให้พร้อม

บัตรเครดิตผ่านง่าย อนุมัติเร็ว

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ วันนี้ โปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ รับเงินคืน ให้วงเงินสูง ทำบัตรเครดิตง่ายๆไม่ต้องไปธนาคาร อนุมัติเร็ว สมัครเลย